Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1844Niebuhr, B.G.Brieven over Friesland, in het jaar 1808 geschreven
1846Eekhoff, W.Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Deel 1 (hoofdstukken 1 t/m 7)
1846Eekhoff, W.Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Deel 2 (hoofdstukken 8 t/m 13)
1846Hettema, M. de HaanOude Friesche wetten. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Bijeenverzameld en op nieuw nagezien door ...

Deel 1 (Hunsingoƫr regt. Rustringer regt. Broekmer regt. Emsiger regt (1e en 2e codex))

1847Hettema, M. de HaanOude Friesche wetten. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Bijeenverzameld en op nieuw nagezien door ...

Deel 2-1 (Jus municipale Frisonum)

1848Eekhoff, W. en W.W. Buma (?)De Grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die provincie
1849Douwama, JanckoJancko Douwama's geschriften. Boeck der partijen. Articulen van foerantwording. Instructie an sijn wijff. Tractaet fan sijner rekenscop. Handel sedert 1520. In IV quartieren. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
1851Hettema, M. de HaanOude Friesche wetten. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Bijeenverzameld en op nieuw nagezien door ...

Deel 2-2 (Boetregisters. Geestelijke regten. Willekeuren. Lex Frisionum)

1852Haan, E. de, en R. ZetstraBeknopte geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
1852Meindersma, D.Beknopte Geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een Leesboek voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen
Gegevens titel
AuteurNiebuhr, B.G.
TitelBrieven over Friesland, in het jaar 1808 geschreven
Jaar1844
PlaatsProvinciale Friesche Courant
BeschrijvingReisverslag van de taalgeleerde Barthold Georg Niebuhr (1776-1831). Niebuhr, later hoogleraar in Bonn, verbleef rond 1807 een tijd als afgezant van Pruisen in Nederland, vanwaar hij zogenaamde Circularbriefe zond. De gedeelten daaruit betreffende Friesland werden 35 jaar daarna door Jacob Dirks (1811-1892) vertaald voor de Provinciale Friesche Courant.
ProducentW.D. Palstra
Signatuur3200 G bis
Verwijzingdocument
 
21 .. 30 / 79  eerste vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?