Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1889Blom, Ph. vanBeknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd
1889Boeles, W.B.S.Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 1 (uitwendige geschiedenis)
1879Boeles, W.B.S.Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 2-1 (curatoren en hoogleraren)
1878Boeles, W.B.S.Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 2-2 (hoogleraren)
1880Bolhuis van Zeeburgh, J.Kritiek der Friesche geschiedschrijving
1989Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix, diel 1
1989Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix, diel 2-1
1989Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix, diel 2-2
1863Colmjon, G.Beknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd
1882Craandijk, J.Wandelingen door Friesland, 1875-1882
Gegevens titel
Auteur-
TitelDe Vrije Fries
Jaar1839-2006
Plaats-
BeschrijvingVoor de cultuurgeschiedenis van Friesland is de De Vrije Fries - een van de oudst bestaande tijdschriften van Nederland - een onmisbare bron. Het tijdschrift werd aanvankelijk in onregelmatig verschijnende afleveringen uitgegeven door het in 1827 opgerichte Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en het bevat zo'n 1000 wetenschappelijke bijdragen over Friese archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, taalkunde en literatuur.

Op Wumkes.nl is tevens een door H. Spanninga gemaakte Inhoudsopgave en register te vinden: pdf en xls .

Tot nu toe zijn de jaargangen van 1839 tot en met 1930 op de site geplaatst.

ProducentW.D. Palstra
Signatuur3132 G bis
Verwijzingwebsite
 
11 .. 20 / 79  vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?