Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
AuteurAnoniem (Eelco Alta)
TitelPhilosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
Jaar1774
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingDe volledig titel van dit door de Bozumer dominee Eelco Alta (1723-1798) geschreven pamflet luidt Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie. Waar uit kan opgemaakt worden dat die niet alleen invloed kan hebben op onze Aardbol, maar ook op het gantsche Zonne-stelzel, waar toe wy behooren, en een voorbereiding of een beginmaking van de Ontsloping of Vernieling van het zelve, ten deele of geheel zou kunnen zyn. Alta's waarschuwing dat de wereld zou kunnen vergaan, vormde voor Eise Eisinga in Franeker de aanleiding om zijn beroemde planetarium te bouwen.

Dit boek wordt aangeboden als digitale facsimile en - daarna in hetzelfde document - als transcriptie.

ProducentW.D. Palstra
Signatuurs 38 Wk
Verwijzingdocument
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?